Cấu trúc dữ liệu Tree trong C++

Một bộ thư viện cài đặt cấu trúc dữ liệu Tree trong C++ theo STL Style khá hay và dễ sử dụng:

http://tree.phi-sci.com/

Hỗ trợ các thao tác cơ bản với Tree như chèn, xóa node trong Tree, duyệt cây theo thứ tự pre, in-order, post-order,…

Rất đáng để tìm hiểu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: