Quotes

Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. (Eleanor Roosevelt) (https://en.wikiquote.org/wiki/Eleanor_Roosevelt)

– Steve Jobs

“People think focus means saying yes to the thing you’ve got to focus on. But that’s not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick carefully. I’m actually as proud of the things we haven’t done as the things I have done. Innovation is saying no to 1,000 things.”

– Thơ Chế Lan Viên (Đừng ngăn cản) (1988 Rút trong tập Bào thai và mảnh vỡ)

Khi anh gần chạng vạng
Thì có người bình minh
Đừng lấy hoàng hôn anh ngăn cản
Ban mai của họ sinh thành

– Soichiro Honda bàn về vai trò của khoa học và công nghệ với đời sống con người.

Whether it be learning or technology, everything in this world is nothing more than a means to serve people. Maybe the most important thing of all is to have love for people.

学問にしても技術にしても、この世の中のすべてのものは、人間に奉仕(ほうし)するための一つの手段にすぎない。何よりも大切なのは人を愛する心ではないだろうか。
(本田宗一郎)

– Hiroshi Mikiani

– “Just be a little more efficient today than you were yesterday and a little more efficient tomorrow than you were today” (Hiroshi Mikitani – CEO of Rakuten)

“Success is created out of the accumulation of many 0.1 improvements” (Hiroshi Mikitani – CEO of Rakuten)

– Kevin Dunbar and Jonathan Fugelsang
(See https://en.wikipedia.org/wiki/Role_of_chance_in_scientific_discoveries)

Scientists are not passive recipients of the unexpected; rather, they actively create the conditions for discovering the unexpected and have a robust mental toolkit that makes discovery possible.

– Khổng Tử

“Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức.”

– Platon

“Hiểu biết, thực ra, là một sự nhận ra những gì ta đã biết”

– Nguyên tắc của 3 nhà khoa học Nhật Bản giành Nobel vật lý 2014

1) Làm những gì mình thích
2) Làm những gì người khác không làm (hoặc không dám làm)
3) Làm đến cùng

– Tự răn mình về đạo đức công nghiệp (by Honda Sochiro)

Thông thường khi đánh giá: “Đây là người có nhân cách”, có nghĩa đó là một người không làm điều bất chính, làm việc tốt, đứng đắn, so sánh với những người xung quanh thì không có sai lầm, là người tốt. Thầy cô giáo tốt hay những nhà tu hành có thể đúng với quan niệm như vậy. Thế nhưng, định nghĩa đó không thể đem ra áp dụng đối với nhà kỹ thuật. Bởi vì, cho dù một người có lương thiện, trung thực, đứng đắn đến đâu đi nữa, nhưng nếu không làm được những sản phẩm ưu tú, hoàn hảo, thì xét trên cương vị của nhà kỹ thuật, đây không thể là một người có nhân cách được. Một nhà kỹ thuật phải hoàn thành được sản phẩm tốt, cống hiến cho xã hội thì mới được xem là người có nhân cách và hơn thế nữa là người vĩ đại được xã hội coi trọng.

Nhà kỹ thuật làm ra sản phẩm có chất lượng kém, không sử dụng được thì dứt khoát không thể được xem là người có nhân cách tốt được.

– (Luận ngữ) Có ba thứ ngu dốt:

  • Không hiểu biết những gì mình đáng biết.
  • Hiểu biết không rành những gì mình biết.
  • Hiểu biết những gì mình không cần biết.

– (Luận ngữ) Ba điều hạnh phúc:

  • Một Thân xác khỏe mạnh.
  • Một Tinh thần tự do.
  • Một Trái tim trong sạch.

– (Tăng Tử) Mỗi ngày ta xét ba điều:

  • Làm việc cho ai có hết lòng không?
  • Đối với bạn có vẹn chữ tín không ?
  • Đạo thầy truyền có học không ?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: