About

Tôi là một nhà nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên, có kinh nghiệm và kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy, khoa học dữ liệu, tìm kiếm và khai phá dữ liệu. Tôi đã xuất bản một số bài báo khoa học về lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tôi có kinh nghiệm lập trình C/C++, Python/Perl, Ruby và R.

Trong thời gian rảnh, tôi thích đọc sách, học tiếng Nhật, viết lách và dịch một số bài viết mà tôi thấy hữu ích và đăng lại trên blog này.

Advertisements
%d bloggers like this: