ML

Last updated on 2016/06/17

Trang tổng hợp các tài liệu, tài nguyên cho người tự học Machine Learning. Các tài liệu bao gồm các chủ đề:

  • Sách
  • Tutorials
  • Dữ liệu
  • Công cụ, phần mềm, source code
  • Các bài viết hay
  • Misc

Sách/tài liệu

Background về Maths

Công cụ, phần mềm, source code

  • R codes used in a course Introduction to Statistics

Links

Misc/Collections

Advertisements
%d bloggers like this: