Octave – một công cụ cho tính toán số (numerical computing) mạnh

http://www.gnu.org/software/octave/index.html

Một công cụ cho tính toán khá tốt, tương tự như Matlab nhưng hoàn toàn free. Điểm mạnh của các công cụ này là support các tính toán cho dữ liệu dạng vector hoặc ma trận rất tốt.

Tool này được dùng cho nhiều course về Machine Learning tại một số trường ĐH lớn trên thế giới.

Một số tài liệu tham khảo:

[1] Manual của tool (hơn 700 trang)

http://www.gnu.org/software/octave/doc/interpreter/

[2] Wikibook

http://en.wikibooks.org/wiki/Octave_Programming_Tutorial

[3] GNU Octave Beginner’s Guide

http://www.ebookee.ws/gnu-octave-beginners-guide.html

Advertisements