Hiểu đúng về ý nghĩa của trị số P trong thống kê

Khi đọc các bài báo khoa học, chúng ta có thể thấy một số tác giả báo cáo trị số P trong phần kết quả thực nghiệm. Như một tiêu chuẩn, nếu giá trị P < 0.05 thì kết quả thực nghiệm được coi là có ý nghĩa thống kê (statistically siginificant). Trong khoa học, p-value gây khá nhiều tranh cãi. Một số báo đã cấm sử dụng p-value trong các bài báo gửi đến (đọc thêm: Psychology journal bans P values, trên Nature). Bỏ qua những tranh cãi đó, bạn có thể định nghĩa trị số P một cách đơn giản hay  không? Và thực sự, trị số P có ý nghĩa như thế nào? Hoá ra trả lời câu hỏi này cũng không hề đơn giản. Trong video này, một số nhà khoa học được yêu cầu định nghĩa trị số P, nhưng tất cả đều không trả lời được. Thế mới biết, có những khái niệm chúng ta dùng rất nhiều nhưng không thực sự hiểu cặn kẽ. Continue reading

Advertisements