Check-list vào cuối ngày/tuần/tháng

  1. Mình đã hoàn thành, đạt được những gì trong ngày làm việc?
  2. Những gì mình còn chưa hoàn thành trong kế hoạch đặt ra?
  3. Những ý tưởng hay nào mình đã nghĩ ra, thử suy nghĩ sâu sắc hơn xem sao?
  4. Những bài học/kinh nghiệm nào mình đã rút ra trong ngày?
  5. Mình đã học thêm được kiến thức/tri thức gì trong ngày/tuần/tháng?
  6. Sự kiện gì là quan trọng đối với mình trong ngày/tuần/tháng?
  7. Mình đã sử dụng thời gian như thế nào trong ngày? Sử dụng như vậy đã hợp lý chưa? Mình đã lãng phí thời gian ra sao? Có thể khắc phục được không?
  8. Những gì mình làm có quan trọng, giúp mình tới gần hơn GOAL đặt ra hay không?
  9. Review lại short-term và long-term GOAL.
  10. Check lại to-do list cho ngày hôm sau/thời gian tới? Timeline,…
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: