Cài đặt Theano, TensorFlow và Keras cho Deep Learning

1. Giới thiệu

Bài viết hướng dẫn cách cài đặt Theano, TensorFlow và Keras cho Deep Learning.

2. Bước 1: Cài đặt Anaconda

Anaconda là một bản phân phối miễn phí cho Python. Tải bản Anaconda phù hợp với HĐH của bạn tại đây. Sau đó cài đặt theo hướng dẫn.

3. Cài đặt Theano với conda

conda install Theano

Xem hướng dẫn cài đặt Theano tại đây.

4. Cài đặt Keras

Cài đặt Keras bằng lệnh

conda install keras

Với python 2, dùng pip

pip install keras

Mặc định lệnh này sẽ cài đặt luôn backend tensorflow.

Bạn có thay đổi backend TensorFlow thành Theano bằng cách thay đổi file cấu hình ~/.keras/keras.json. Xem hướng dẫn tại đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: