Năm mức ngu dốt (The Five Orders of Ignorance – by Phillip G. Armour)

Càng học, đọc thì càng thấy mình còn dốt. Những thứ tưởng như là cơ bản nhưng thật ra mình vẫn còn chưa tường tận. Copy lại bài này để lấy cảm hứng học tập. “Luôn nhớ học gì cũng phải khởi đầu bằng những yếu tố đầu tiên của môn học ấy. Nghĩa là phải học lại những căn bản sơ đẳng và đừng bao giờ đốt giai đoạn.” (Xem một vài nguyên tắc làm việc trong cuốn sách “Tôi tự học” của Nguyễn Duy Cần)

Update: Để biết mình đang ở mức độ ngu dốt nào, bạn có thể thử các phương pháp sau đây:

  • Thử liệt kê các lý do để chứng minh mình không dốt. Thử nghĩ lại xem bạn đã tìm hiểu, làm việc với kiến thức đó trong bao lâu, có kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức gì về lĩnh vực đó, có cập nhật kiến thức mới không, có sản phẩm cụ thể nào không?
  • Tự kiểm tra (test yourself): Tìm danh sách các bài tập cơ bản và tự giải không có sự trợ giúp của Google hay sách vở. Kiểm tra xem mình có thể làm một cách suôn sẻ không.
  • Tìm hoặc tạo ra một check-list những khái niệm mình cần phải nắm vững (master) trong ngành, xem mình nắm vững được bao nhiêu khái niệm trong đó.
  • Recall – không mở sách vở hoặc mạng Internet, tự mình diễn giải lại các khái niệm cơ bản. Hoặc cách tốt nhất là giảng cho người khác nghe. Nếu bạn không thể giảng cho người khác một cách đơn giản, dễ hiểu – nhiều khả năng bạn chưa hiểu về khái niệm đó và bạn đang ở một mức ngu dốt nào đó.
  • Đọc các bài review xem có bao nhiêu từ khoá mà mình chưa biết

Để biết mình có dốt hay không, cần nhất là bạn phải thành thực với bản thân mình. Trong thực tế, nhiều người hay “lừa” người khác hoặc “tự lừa” bản thân rằng mình rất giỏi về 1 lĩnh vực nào đó.

——————————————————————–

(Nguồn: The Five Orders of Ignorance – by Phillip G. Armour)
(Xem diễn giải tiếng Việt ở blog khoa học máy tính: Năm mức ngu dốt)

  1. 0th Order Ignorance (0OI)— Lack of Ignorance. I have 0OI when I know something and can demonstrate my lack of ignorance in some tangible form, such as by building a system that satisfies the user. 0OI is knowledge. As an example, since it has been a hobby of mine for many years, I have 0OI about the activity of sailing, which, given a lake and a boat, is easily verified.
  2. 1st Order Ignorance (1OI)— Lack of Knowledge. I have 1OI when I don’t know something and can readily identify that fact. 1OI is basic ignorance. Example: I do not know how to speak the Russian language—a deficiency I could readily remedy by taking lessons, reading books, listening to the appropriate audiotapes, or moving to Russia for an extended period of time.
  3. 2nd Order Ignorance (2OI)— Lack of Awareness. I have 2OI when I don’t know that I don’t know something. That is to say, not only am I ignorant of something (for instance I have 1OI), I am unaware of this fact. I don’t know enough to know that I don’t know enough. Example: I cannot give a good example of 2OI (of course).
  4. 3rd Order Ignorance (3OI)— Lack of Process. I have 3OI when I don’t know a suitably efficient way to find out I don’t know that I don’t know something. This is lack of process, and it presents me with a major problem: If I have 3OI, I don’t know of a way to find out there are things I don’t know that I don’t know. Therefore, I can’t change those things I don’t know that I don’t know into either things that I know, or at least things I know that I don’t know, as a step toward converting the things I know that I don’t know into things I know. For system development, the “suitably efficient” proviso must be added, since there is always a default 3OI process available: try and build the system. Whereupon the customer can be relied on to inform me of all the things I did not know.
  5. 4th Order Ignorance (4OI)— Meta Ignorance. I have 4OI when I don’t know about the Five Orders of Ignorance. I no longer have this kind of ignorance, and now, neither, dear reader, do you.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: