Một vài nguyên tắc làm việc (Trích sách tôi tự học – Nguyễn Duy Cần)

  1. Nguyên tắc thứ nhất là đi từ cái dễ đến cái khó, và phải tin ở sự thành công
  2. Nguyên tắt thứ hai để làm việc có hiệu quả là phải làm việc đều đều, không nên để gián đoạn
  3. Nguyên tắc thứ ba là bất cứ học môn nào phải khởi đầu bằng những yếu tố đầu tiên của môn học ấy. Nghĩa là phải học lại những căn bản sơ đẳng và đừng bao giờ đốt giai đoạn.
  4. Nguyên tắc thứ tư: Biết lựa chọn
  5. Nguyên tắc thứ năm là phải biết quí thời giờ làm việc của ta và đặt cho nó thành một kỉ luật.
  6. Nguyên tắc thứ sáu là biết dùng thời giờ làm việc và tiết kiệm từng phút một.
  7. Nguyên tắc thứ bảy là hễ làm việc gì thì hãy làm cho hoàn tất, đừng phải trở lại một lần thứ hai. Đó là một thói quen rất tốt cho tất cả mọi công việc.
  8. Nguyên tắc thứ tám là muốn làm việc cho nó hiệu quả phải có một sức khỏe dồi dào
Advertisements

One Response

  1. […] phải nhớ học gì cũng phải đi từ những thứ căn bản, đơn giản nhất (Xem một vài nguyên tắc làm việc trong cuốn sách “Tôi tự học” của Nguyễn Duy […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: