Cách đọc bài báo khoa học

Tài liệu này có thể nhiều người đã biết, nhân ngày cuối tuần mình dịch lại sang tiếng Việt.

Dịch từ tài liệu: http://www.cs.columbia.edu/~hgs/netbib/efficientReading.pdf

Download bản dịch tại: https://drive.google.com/file/d/0B9Ads0vZEMNvaEJNQ0NiNnlnSlU/edit?usp=sharing

Tham khảo thêm: How to (seriously) read a scientific paper

Tóm tắt một số điểm chính “Cách đọc bài báo khoa học hiệu quả”:

Chuẩn bị:

 • Một nơi yên tĩnh
 • Bút chì, bài báo hoặc bản copy của bài báo

Quyết định xem sẽ đọc cái gì:

 • Đọc tiêu đề, phần tóm lược (abstract) của bài báo.
 • Quyết định nên đọc, lưu trữ, hay bỏ qua

Đọc để hiểu ý chính (Read for breadth)

 • Họ làm vấn đề gì?
 • Đọc lướt phần Introduction, các tiêu đề, bảng biểu, hình vẽ, các định nghĩa, kết luận (conclusion) và phần tài liệu trích dẫn.
 • Xem xét tính tin cậy của bài báo (có thể thông qua tiểu sử của tác giả, bài báo đăng ở tạp chí, hội nghị nào)
 • Bài báo hữu ích như thế nào?
 • Quyết định xem có tiếp tục đọc chi tiết hay không.

 Đọc chi tiết (Read in Depth)

 • Họ đã thực hiện nghiên cứu như thế nào?
 • Thử thách thức (challenge) các lập luận trong bài báo.
 • Xem xét lại các giả thuyết (assumptions)
 • Kiểm tra các phương pháp.
 • Kiểm tra lại các thống kê
 • Kiểm tra lại các lập luận và kết luận.
 • Đặt câu hỏi: liệu mình có thể áp dụng cách tiếp cận trong bài báo vào đề tài nghiên cứu của mình.

Ghi chép:

 • Vừa đọc vừa ghi chép
 • Đánh dấu những điểm chính
 • Ghi chú những thuật ngữ và định nghĩa mới
 • Tóm tắt các bảng biểu và đồ thị
 • Viết bản tóm tắt
Advertisements

One Response

 1. […] can read more about “How to read a paper” in my previous post (in […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: