My ACL 2013 and CoNLL 2013 reading list

Tiêu chí chọn paper để đọc:

1- Các papers cùng topic với topic hiện tại

2- Các paper liên quan đến việc hiện tại

3- Các paper giới thiệu new task

4- Các paper sử dụng phương pháp độc đáo, có thể áp dụng, biến đổi để sử dụng cho nhiều bài toán.

======= ACL 2013 =========

** Main conference **
1. Is a 204 cm Man Tall or Small ? Acquisition of Numerical Common Sense from the Web
(Narisawa et al.)
Numerical reasoning trong textual inference mặc dù có độ phủ không cao (low coverage) nhưng thường là khó. Paper đặt ra vấn đề thu thập các common sense về numerical expressions. Ví dụ: 3 tỷ người là lớn hay nhỏ,…

2. Aid is Out There : Looking for Help from Tweets during a Large Scale Disaster
(Varga et al)
Bài này nằm trong dự án của lab mình. Bài toán được đặt ra trong ngữ cảnh của thảm hoạ động đất của Nhật. Nhiều người sử dụng twiter để đăng các thông tin báo cáo về tình trạng hiện tại, các tổ chức chính phủ thì đăng các tweet thông báo về các trợ giúp của họ. Vấn đề là làm sao để match các problem tweet với các aid tweet. Kỹ thuật đáng chú ý trong nhất là excitation polarity matrix.
3. Plurality, Negation, and Quantification:Towards Comprehensive Quantifier Scope Disambiguation

4. Joint Event Extraction via Structured Prediction with Global Features

5. Graph-based Local Coherence Modeling

6. Fast and Robust Compressive Summarization with Dual Decomposition and Multi-Task Learning

7. The Impact of Topic Bias on Quality Flaw Prediction in Wikipedia

8. Paraphrase-Driven Learning for Open Question Answering

9. Question Answering Using Enhanced Lexical Semantic Models

10. Grounded Unsupervised Semantic Parsing

11. Sentiment Relevance

12. Grammatical Error Correction Using Integer Linear Programming

======= CoNLL 2013 ===========

** Main conference **

1. A Boosted Semi-Markov Perceptron

2. Spectral Learning of Refinement HMMs

3. Learning Adaptable Patterns for Passage Reranking

4. Better Word Representations with Recursive Neural Networks for Morphology

5. Multilingual WSD-like Constraints for Paraphrase Extraction

6. Acquisition of Desires before Beliefs: A Computational Investigation

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: