Bắt đầu viết luận án Tiến sĩ (start writing up your thesis)

Một số nguồn tham khảo về viết luận án TS (PhD dissertation)

  1. How to write up a Ph.D. Dissertation:  Good stuff from Jason Eisner
  2. How to write a good PhD Dissertation (PDF)
  3. How to write a good PhD thesis and survive the viva, by Stefan Ruger (PDF file)
  4. http://www.cs.bham.ac.uk/research/projects/poplog/teach/theses

Nói gì thì nói, có bột mới gột nên hồ, quan trọng là story của thesis phải hay đã sau đó mới đến cách presentation. Ganbarou!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: