Thu hoạch sau khóa học Machine Learning (Stanford)

Vừa take xong một course Machine Learning online ở ĐH Stanford của Professor Andrew Ng (http://www.ml-class.org/course/class/index) (theo nghĩa vừa nghe video lectures vừa làm review question và programming exercises), thời gian bỏ vào không ít và thu lại cũng kha khá. GS Andrew đúng là một  great teacher, bài giảng hay, các bài tập programming exercises thú vị, không quá nặng nề.

Course này cover khá nhiều topic trong Machine Learning, là 1 starting point tốt để bắt đầu tìm hiểu những thứ advanced hơn.

1. Linear Regression

2. Logistic Regression

3. Neural Network

4. Support Vector Machines

5. Dimensionality Reduction

6. Clustering

7. Một vài ứng dụng như Recommendation systems,…

Những gì mình gain được sau khi học khóa này:

1- Kiến thức nền tảng/cơ bản trong Machine Learning

2- Cách thiết kế một hệ Machine Learning, cách Debug, phân tích lỗi, biết cách improve hệ machine learning trong các TH (ví dụ: khi nào cần thêm features, khi nào cần get thêm data, cách tránh overfiting, underfiting,…)

3- Improve khả năng nghe tiếng Anh. Mới đầu nghe không tốt, sau một vài lectures đã nghe tốt hơn đáng kể.

4- Learn thêm được ngôn ngữ Matlab/Octave dùng để tính toán số (đặc biệt với matrix và vector).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: