Lỗi mgs.exe khi convert ps sang pdf

Khi soạn thảo Latex và chèn ảnh eps vào tài liệu. Thông thường phải biên dịch sang ps sau đó dùng trình ps2pdf để convert sang file pdf. Đôi khi ta gặp lỗi mgs.exe.

mgs.exe là trình ghostscript của MikTex để chuyển tài liệu ps sang pdf.

Lỗi đó xảy ra là do file eps của bạn có kích thước quá lớn. Bạn cần Reduce kích thước của file eps tới kích thước phù hợp. Sau đó biên dịch lại.inkscape

Có nhiều cách để reduce size của file eps. Chẳng hạn dùng gsview hay inkscape

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: