Chuyển file visio sang định dạng eps

Khi viết paper, thông thường ta cần chuyển các bản vẽ visio (sơ đồ, diagram) sang eps để đưa vào file latex. Cách thông thường convert từ ảnh sang cho chất lượng rất thấp.
Cách sau đây có thể cho ảnh với chất lượng cao hơn:

1. Chuyển file visio sang file PosScript hoặc pdf sử dụng PosScript Printer (với tùy chọn Print to File). Có thể sử dụng HP Universal Print Driver hoặc Adobe PosScript Printer (thường đi kèm với bộ Adobe Acrobat).

2. Chuyển file từ PS sang EPS (Sử dụng GhostViewer). Tải về tại địa chỉ: http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get49.htm

3. Chỉnh sửa bounding box của file eps: Thông thường file eps thường có size bằng size A4 và không thể đưa vào file tex. Vì thế ta cần crop file ảnh bằng cách chỉnh sửa thông số bounding box. Tôi sử dụng công cụ epstool để fix bounding box cho file eps. Download tại: http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/epstool.htm

Sau khi download tool này, chỉnh sửa bounding box cho file eps sử dụng lệnh:

epstool --copy --bbox file1.eps file2.eps

trong đó file file1.eps là file cần sửa và file file2.eps là output thu được.

Chất lượng file eps tạo ra bằng cách này tốt hơn hẳn so với các cách khác mà tôi đã làm (ví dụ save as file visio thành dạng ảnh sau đó convert sang eps,…). Cách này có thể làm tương tự với các file word, hay file ảnh,…

Advertisements

One Response

  1. […] Trên Windows, để vẽ hình/diagram mình hay dùng Visio, sau đó in ra thành ps, dùng Adobe Acrobat để chuyển thành eps, và sau đó dùng epstool để sửa lại bounding box. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: