Sửa Metadata của ebook (prc)

Bài viết hướng dẫn cách thay đổi thông tin của sách điện tử (ebook) với định dạng .prc hay .mobi như tiêu đề, tác giả, nhà xuất bản, bìa sách,….

Làm theo hướng dẫn ở: http://www.ehow.com/how_5993830_edit-metadata-kindle.html

Step 1:Download Mobi2Mobi tại địa chỉ: https://dev.mobileread.com/trac/mobiperl/wiki. Có 2 lựa chọn trong Download section: mã nguồn hoặc releases. Chọn “releases.”

Step 2: Giải nén file vừa download Mobi2Mobi.exe

Step 3: Download bản mới nhất của Mobi2mobi GUI tại http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=21763. Kiểm tra để chắc chắn rằng bạn ko download file với phần mở rộng GPL.

Step 4: Giải nén Mobi2Mobi_GUI.exe.

Step 5: Download Microsoft .NET Framework 3.5 tại  Microsoft Download Center: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=en

Step 6: Chạy Run Mobi 2 Mobi GUI bằng cách kích đụp chuột vào Mobi2Mobi_GUI.exe. Một cửa sổ Window xuất hiện.

Step 7: Tại phần trên bên phải của cửa sổ Mobi2Mobi click vào “Set Dir on the Mobi2Mobi Dir field” để chọn folder nơi bạn lưu  Mobi2Mobi_GUI.exe.

Step 8: Click vào “Set Dir for the Book Directory field” để chọn thư mục của các ebook mà bạn muốn sửa.

Step 9: Sau khi chọn thư mục, check vào mục UseWin32

Step 10: Click  “Open File” và cửa sổ Mobi2Mobi GUI sẽ hiện ra nội dung thư mục mà bạn chọn trong mục Book Directory.

Step 11: Chọn và mở file ebook trong danh sách file. Bạn sẽ thấy các trường Output File, Book Title, Author, Publisher và Language được tự động sinh ra và các chi tiết về cuốn sách.

Step 12: Sửa metadata của cuốn sách theo ý bạn tại các trường và check vào box bên phải mỗi trường. Ví dụ bạn có thể thay đổi title của book và check vào box bên phải.

Step 13: Click vào nút “Convert” sau khi nhập vào các nội dung mong muốn để lưu file. Cuốn sách sẽ được lưu dưới định dạng .mobi ở thư mục đã chọn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: