screen – nice idea

Chương trình screen đúng là một trình quản lý terminal rất thông minh và tiện lợi trên unix. Very nice idea.

+ Cho phép mình mở nhiều terminal ảo trên cùng một cửa sổ terminal vật lý
+ Chuyển đổi giữa các terminal dễ dàng
+ Trong trường hợp kết nối tới server (bằng ssh client), khi đường truyền bị ngắt, mình không phải chạy lại từ đầu, có thể khôi phục dễ dàng bằng các tùy chọn lệnh của screen (quá tuyệt)

Nói chung ai nghĩ ra ý tưởng này quả là giỏi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: