Thiết lập Prompt cho tcsh shell

Vấn đề: Mình muốn thiết lập prompt tcsh shell theo định dạng mong muốn như sau:

[username@pc-name current_dir]
%

Sau khi search từ khóa set prompt tcsh mình đã tìm được cách làm. Rất đơn giản, chỉ cần chỉnh file .cshrc (file cấu hình shell). Thêm vào dòng sau đây

set prompt=”[$user@$HOST %c]\n% ”

Giải thích chi tiết xem trong: http://asellus.cee.odu.edu/uclhd/uclhd_unix_prompt.php

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: