Cài đặt phần mềm không cần tài khoản root

Tình huống: Đôi khi khi sử dụng unix, ta muốn cài đặt một gói phần mềm nhưng không có tài khoản root, hoặc không muốn tất cả mọi user đều có thể sử dụng.

Giải pháp: Dịch từ source code của phần mềm.

Step 0: Download source code của phần mềm

Step 1: Giải nén vào một thư mục nào đó chẳng hạn /home/user-name/src

Step 2: Tạo một thư mục trong thư mục home của bạn. Ví dụ /home/user-name/apps

Step 3: Mở một terminal, chuyển vào thư mục giải nén. Gõ

./configure –prefix= /home/user-name/apps
make
make install

Step 4: Thêm đường dẫn /home/user-name/apps vào file cấu hình .bashrc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: