Tra Kanji trên Babylon bằng mã skip

Source: http://tudien.nhatban.net/v1_1/huong_dan.html

Mã SKIP là cách mã hóa chữ Hán bằng cách chia chữ Hán thành các phần khác nhau. Mã SKIP có dạng x-y-z, ví dụ chữ có SKIP là 1-4-4. x có giá trị 1, 2, 3 hoặc 4. Với một chữ Hán cho trước ta lần lượt xác định các giá trị x, y rồi đến z.

x cho biết hình chữ có thể chia thành “trái phải”, “trên dưới”, “trong ngoài” hoặc “không chia được theo các kiểu kia” hay không.

x = 1: Chữ Hán chia được thành 2 nửa trái, phải. Ví dụ chữ , , , , .

x = 2: Chữ Hán chia được thành 2 nửa trên, dưới. Ví dụ chữ , , 英、感.

x = 3: Chữ Hán chia được thành 2 phần trong và ngoài. Ví dụ chữ , , , , .

x = 4: Chữ Hán không thuộc 3 loại trên. Ví dụ , 西, .

x=1

Khi đã xác định chữ Hán thuộc loại 1, chia được làm hai nửa trái phải, ta xác định y và z.

y là số nét của nửa bên trái chữ Hán.

z là số nét của nửa bên phải chữ Hán.

Ví dụ

1-3-4: , ,…

1-10-2: ,…

x=2

Khi đã xác định được chữ Hán thuộc loại 2, chia được làm hai nửa trên dưới, ta xác định y và z.

y là số nét của nửa trên chữ Hán.

z là số nét của nửa dưới chữ Hán.

Ví dụ:

– 2-4-5: , ,…

– 2-2-6: , ,…

x=3

Khi đã xác định được chữ Hán thuộc loại 3, chia được làm hai phần trong và ngoài, ta xác định y và z.

y là số nét của phần bên ngoài chữ Hán.

z là số nét của phần bên trong chữ Hán.

Ví dụ:

– 3-4-5: , ,…

– 3-3-6: , ,…

x=4

Khi chữ Hán không thuộc 3 loại nói trên thì nó thuộc loại 4, x=4. Ta xác định y, z.

y là tổng số nét của toàn bộ chữ Hán.

Xác định z: lúc này ta lại chia chữ Hán thành 4 loại nữa tùy theo hình dạng chữ Hán. Tùy theo từng loại mà z nhận giá trị 1, 2, 3, hoặc 4.

– z = 1: Chữ Hán có một nét gạch ngang trên đầu. Ví dụ . Cần chú ý là nét gạch ngang này phải song song với mặt đất. Chữ không phải thuộc loại z=1 vì không có nét gạch ngang trên đầu.

– z = 2: Chữ Hán không thuộc loại trên và có một nét ngang ở dưới đáy, ví dụ ,

– z = 3: Chữ Hán không thuộc 2 loại trên và có một nét sổ dọc chính giữa chữ, ví dụ , .

– z = 4: Chữ Hán không thuộc 3 loại trên.

Cách tra mã SKIP

Nhập vào textbox nhập từ giá trị mã SKIP của chữ Hán cần tìm. Từ điển sẽ liệt kê danh sách những chữ Hán có mã tương ứng. Có thể dùng chuột tra trực tiếp các mã SKIP sau: 1-2-3, 2-4-8. Di chuột đến chữ Hán, tooltip sẽ hiện lên âm Hán Việt của chữ Hán.

Advertisements

One Response

  1. Reblogged this on RubyRubie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: